اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۳۴۶۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۳۰۴۳۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۸۶۴۲۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۴۳۴۰۵۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۱۳۷۷۹۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۹۱۲۶۱۴۳۹۵۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرا بهار ، ساختمان ایران یک ، طبقه 5 واحد 1

شرکت تجهیز فن آوران آداک

تلفن

  • ۸۸۳۴۶۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۳۰۴۳۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۸۸۸۶۴۲۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۴۳۴۰۵۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۴۱۳۷۷۹۴ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۹۱۲۶۱۴۳۹۵۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرا بهار ، ساختمان ایران یک ، طبقه 5 واحد 1