اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۳۴۶۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۳۰۴۳۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۸۶۴۲۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۴۳۴۰۵۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۱۳۷۷۹۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۹۱۲۶۱۴۳۹۵۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرا بهار ، ساختمان ایران یک ، طبقه 5 واحد 1

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرا بهار ، ساختمان ایران یک ، طبقه 5 واحد 1

  • :
  • ۸۸۳۴۶۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۸۸۳۰۴۳۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۸۸۸۶۴۲۹۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای محمدی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۸۸۳۴۶۴۹۹
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۴۴۳۴۰۵۱

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه پارک شهر : لوله و اتصالات و شیرالات

مشخصات

  • :
  • فروشگاه پارک شهر : لوله و اتصالات و شیرالات
  • آدرس:
  • خیام شمالی - رویروی پاارک شهر - مجتمع بزرگ خیام - طبقه 7 - واحد 616

    آدرس

    دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه طالقانی

    مشخصات

     • :
     • فروشگاه طالقانی
     • آدرس:
     • بهار شمالی - پاساژ بهار امین - طبقه اول - پلاک 100

     • :
     • ۷۷۶۸۹۴۶۴ ۲۱ ۰۰۹۸

      آدرس